< חזרה לעמוד מתחמים בהתחדשות ראשי

מתחם בן גוריון

התכנית כוללת 528 יחידות דיור לפינוי ו 416 יחידות לעיבוי כאשר התכנון החדש יכלול בתוכו כ 2835 יח"ד חדשות .

שלב הפרוייקט:

ותמ״ל

כנסים לצפייה

מפגש תושבים תוכנית מדיניות בן גוריון

מפגש תושבים בן גוריון - מפגש ראשון מתוך סדרת מפגשים לתת מתחם A

מתחמים נוספים