< חזרה לעמוד מתחמים בהתחדשות ראשי

מתחם בן גוריון

התכנית כוללת 528 יחידות דיור לפינוי ו 416 יחידות לעיבוי כאשר התכנון החדש יכלול בתוכו כ 2835 יח"ד חדשות .

כתובות המתחם :

יהודה שטיין   1,  יהודה שטיין   3 ,  יהודה שטיין   5 ,   יהודה שטיין   7 ,  דוד אלעזר   3,    דוד אלעזר   5  ,  דוד אלעזר   7  , דוד אלעזר   6  ,  דוד אלעזר   8  ,  דוד אלעזר   10 ,   דוד אלעזר   12 ,   דוד רזיאל   4 ,   דוד רזיאל   6  ,  דוד רזיאל   8  ,  דוד רזיאל   10 ,  דוד רזיאל   12 ,   דוד רזיאל   14 ,   דוד רזיאל   16 ,   דוד רזיאל   30 ,   דוד רזיאל   32 ,  דוד רזיאל   34,    דוד רזיאל   36 ,   דוד רזיאל   38 ,   דוד רזיאל   40 ,   בן גוריון   3 ,   בן גוריון   5 ,   בן גוריון   7  ,  בן גוריון   9 ,   בן גוריון   11 ,  בן גוריון   13 ,   בן גוריון   17 ,   בן גוריון   19 ,   בן גוריון   21 ,   בן גוריון   25  ,  בן גוריון   27 ,  בן גוריון   29  ,  בן גוריון   31 ,  בן גוריון   33

שלב הפרוייקט:

תוכנית מאושרת

כנסים לצפייה

מפגש תושבים תוכנית מדיניות בן גוריון

מפגש תושבים בן גוריון - מפגש ראשון מתוך סדרת מפגשים לתת מתחם A

מתחמים נוספים