מה אנחנו מציעים?

התחדשות עירונית היא תהליך שיקום המרקם הבנוי הקיים ושיפורו באמצעות מגוון רחב של כלים, תוך התייחסות הן למצב הפיזי של המבנים והן למצב החברתי של התושבים. התחדשות עירונית תורמת להחייאת המרקם הבנוי, הכנסת שימושי קרקע חדשים, עידוד אכלוס של אוכלוסייה צעירה, ניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור ושמירה על שטחים פתוחים.
המינהלת תלווה ותיתן את כל המידע לתושבי העיר המעוניינים להתחיל בהליך של התחדשות עירונית באזור מגוריהם. המינהלת תהיה הגוף המקשר בין התושבים היזמים והעירייה והכל על מנת להפוך את ההליך למובן יותר יעיל יותר ופשוט יותר.

מינהלת ההתחדשות העירונית מציעה עבורכם שירותים רבים, ביניהם:

  • מתן מידע כללי וייעוץ בכל הקשור בהתחדשות עירונית.
  • סיוע בהתארגנות בעלי הנכסים תוך שמירה על טובתם ורווחתם, וכן שמירה על ההיבטים החברתיים-קהילתיים בפרויקטים של התחדשות עירונית.
  • סיוע במתן מידע לקידום תכנון ראשוני ובדיקות התכנות ליזמים ובעלי נכסים להמשך פעילות (מובהר כי לוועדות ולמוסדות התכנון נתון שיקול הדעת הבלעדי בעניין זה).
  • הובלה וקידום מתחמים במסלול רשויות וביוזמה עירונית (בהתאם למגבלות תקציביות) עד לאישור תכנית נקודתית.
  • סיוע בהאצת טיפול בפרויקטים להתחדשות עירונית עם אגף ההנדסה.
  • פעולות הסברה לתושבים, קיום כנסים עבור בעלי הנכסים, ימי עיון, קורסי הכשרה והעשרה לתושבי רמלה.

כתובת: מתחם הידידות, אברהם הלל 10
טלפון: 073-240-9747
דוא״ל: haminhelet@ramla.muni.il