זכויות אזרחים וותיקים

בפרויקטים של פינוי בינוי בעלי הדירות זכאים לקבל דירות תמורה משודרגות במתחם הפרויקט. בנוסף לאפשרות זאת, מחויב היזם על פי החוק להציע חלופות נוספות לאזרחים ותיקים.

בני 70-75 בפינוי בינוי

מגיל 70 היזם מחוייב להציע לבעל הדירה הקשיש את אחת מהאפשרויות הבאות:
1 . שנמוך – קבלת דירה חדשה קטנה יותר ואת ההפרש הכספי.
2 . קבלת שתי דירות קטנות(גודל הדירות הוא לפי גודל דירת התמורה אותה היה אמור לקבל).
3. יציאה מהפרויקט ללא צורך לחזור לדירה חדשה:
א . רכישת דירה בדיור מוגן (וקבלת ההפרש הכספי).
ב . רכישת דירה אחרת בשווי דירת התמורה אותה היה אמור לקבל.
ג . קבלת כסף עבור רכישת דירה אחרת בשווי דירת התמורה אותה היה אמור לקבל.

*גיל הזכאות הוא הגיל שבו היה הדייר במועד שבו הדייר הראשון בבניין שלו חתם על החוזה (ולא הגיל במועד החתימה).  

בני 75+ בפינוי בינוי

מגיל 75 היזם מחוייב להציע לקשיש את האפשרות ליציאה מהפרויקט ללא צורך לחזור בחזרה לדירה החדשה (סעיף 3 לעיל) .

* זכאיים להטבות אלה בעלי דירות שהתגוררו בדירה/פרוייקט לפחות שנתיים לפני הפינוי.

זכויות אזרחים ותיקים בפרוייקט של תמ"א 38

בעלי דירה שמרותק לבית באופן קבוע או שמלאו לו 80 שנה ביום שבו נחתם החוזה הסופי הראשון בבניין, זכאי לדמי שכירות למשך תקופת הבנייה במימון היזם.

זכויות מיוחדות מכוח חוק לאזרחים ותיקים בהתחדשות עירונית הקבועות בחוק פינוי בינוי (עידוד מיזמי פינוי בינוי), תשס"ו – 2006.

כתובת: מתחם הידידות, אברהם הלל 10
טלפון: 073-240-9747
דוא״ל: haminhelet@ramla.muni.il