טפסים והורדות

מדריך להסכם פינוי בינוי
מדריך זה מבקש לסייע לציבור בהבנת עיקריו של הסכם מתוך התייחסות לנושאים המרכזיים בו הוא עוסק והפניה לסעיפיו. הסכם פינוי-בינוי, הוא חוזה בין יזם לבין בעל דירה שבמסגרתו מתחייב בעל הדירה למכור את זכויותיו בדירה ליזם לצורך הריסת המבנה הקיים והקמת מבנה חדש במקומו.
לכניסה לחצו כאן
הזמנה לאסיפת בעלי הדירות
הודעה על ביצוע אסיפת דיירים לבחירת נציגות לצורך הנעת הליכי התחדשות עירונית.
לכניסה לחצו כאן
כתב הסמכה לנציגות
לאחר בחירת הנציגות יחתמו בעלי הנכסים על כתב הסמכת הנציגות, והנציגים יחתמו על התחייבות חברי נציגות הבניין המשותף.
לכניסה לחצו כאן

כתובת: מתחם הידידות, אברהם הלל 10
טלפון: 073-240-9747
דוא״ל: haminhelet@ramla.muni.il