״כדי לממש את חזוני הקמתי בשיתוף הרשות להתחדשות עירונית את המנהלת- התחדשות עירונית רמלה. המנהלת הוקמה כדי לרכז את עבודת ההתחדשות העירונית בעיר, לדאוג לאינטרסים של התושבים וגם לסייע ליזמים.״
מיכאל וידל, ראש העיר